☝️ Jde se na to! Myslím na Weekly Review v sedmi krocích s #reMarkable, tedy vlastně v osmi, ale první je vaření kafe.

Weekly Review, aneb krátká schůzka sama se sebou, je lety ověřený princip, jehož cílem je jak já říkám „srovnat si hokejky“ před tím, než vstoupíme do nového týdne. Snažím se o něj pravidelně každou neděli či v pátek a popravdě si neumím představit fungování bez něj. Za ta léta, co jsem tenhle princip tuším od Davida Allena zavedl, se mé postupy výrazně proměnily a doznaly úprav jak se vyvíjel čas a mé podnikání..

Začínal jsem jako snad každý v podstatě demolicí svého nepořádku, kdy jsem strávil každou neděli dvě hodiny vyřizováním, tříděním, uklízením... Byla to někdy docela šichta, protože jsem procházel všechny možné složky, aplikace, stůl, atd. Zkoušel jsem papírový seznam, digitální aplikaci a další nástroje a nezřídka svým týdenním úklidem strávil i dvě hodiny. Šílená produktivita.

Jak jsem stále víc potřeboval / byl nucen do svého života vpustit různé aplikace, začaly se vrstvit zkušenosti a celý proces lehce měnit. Apky typu Todoist, Things a Omnifocus postupně vystřídaly Trello a dnes Asana.

Dnes jsem vše výrazně zjednodušil a soustředím se mnohem více na sebe sama, než na checkboxy.

S příchodem reMarkable se do mého workflow vkradla chuť využít svou nedělní revizní schůzku sama se sebou k něčemu nejen praktickému, ale i lehce osobnímu. Zatímco dříve to byl rutinní proces odklízení neuklizeného, dnes mi tato část zabere (pravda i díky mému setupu v apkách) jen několik minut.

Postup je jednoduchý: 🤷‍♂️

1. Nejdřív příprava ☕️

2. Zkopíruji si Master template (speciálně pro tuto příležitost vytvoený) z Hlavní složky v reMarkable. Pojmenuji jej číslem týdne a datumem. Slouží mi v podstatě jako sumář kroků, které chci projít (Gmail, Asana, kapesní inbox)

3. Obsahuje rovněž prostor pro další kroky / inputy, které nejsou standardním zdrojem informací a proto si je vždy na začátku vypíši k předdefinovanému seznamu

4. Při procházení jednotlivých míst si rovnou vypisuji highligts pro další týden

5. + / - týdne nesmí chybět, přičemž větší focus je na kladnou část spektra (nechci si kazit neděli)

6. Otázky a zamyšlení - předdefinoval jsem si pár otázek, které se váží k aktuálnímu období a na něž odpovídám. Pomáhá mi to ujasnit si aktuální situaci, stav projektů a věcí kolem, ale také mé další směřování. Tyto otázky se vyvíjejí různě dle období, ale základ je již celkem stabilní.

7. Highlights naťukám do Asany coby základ plánu na další týden.

8. Soubor následně exportuji na GDisk

Pro extra výkonné jedince zde tento postup nebude asi příliš sexy, ale pro mě osobně je těch vstupů během týdne tolik, že jsem velmi uvítal možnost se odstěhovat z kompu (a aplikace) k ručnímu zpracování.

Dříve jsem to dělal v našich notesech, kde navíc ten kontakt s papírem dodal celé půlhodince až hodince ještě jiný feel.

Tak přeji hezké povídání sama se sebou.

srpen 21, 2023 — Jan Straka
Štítky: Poradna reMarkable