Worki Project Dashboard


60,00 Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
Výrobce Worki

Přehled nad rozpracovanými projekty patří k základům systému, který tě přivede k úspěšné cestě.

I když dnes řada z nás řeší projekty online v aplikacích typu Asana nebo Freelo, tak vést si poznámky k projektům a základním KPI's, cílovým bodů a úkolům ručně může být velmi dobrou pomůckou zejména ve fázi přemýšlení.

Šablona Project Dashboard ti přináší na 53 listech základní informace k rozpracovaným projektům na příštích 18 měsíců. Určena je jak pro iPad, tak i reMarkable. Můžeš jí tak použít na:

  1. konkrétní firmu/projekt a jeho podprojekty
  2. konkrétní časový úsek
  3. konkrétního zákazníka

Šablona obsahuje:

  1. Soupis 25 projektů
  2. Stránku s 18timěsíčním kalendářem pro plánování focusu na konkrétní projekty v čase
  3. Projektový dashboard - základní informace a časový plán na 18 měsíců
  4. Projektové Todo - klíčové úkoly k projektu

Todo list vychází z našeho Todo a obsahuje značení stavu úkolu:

 

---

©️ Tento výrobek je digitální produkt podléhající Autorskému zákonu. Jeho šíření jakoukoliv formou je zakázáno a je považováno za porušení majetkových práv autora.