Jeden strom. Jeden les. Jedna planeta.

Sázíme stromy

Sázejte s námi a mezinárodní organizací One Tree Planted

Ochrana prostředí, přírody a hodnot pro další generace se stala naprosto klíčovým tématem dneška. Proto i my ve Standswoodu dbáme od samotného počátku naší existence na co možná nejšetrnější přístup při každém kroku naší výroby.

Mezinárodní organizace One Tree Planted z amerického Vermontu sází nové lesní porosty po celém světě. Díky své činnosti dává navíc práci spoustě místních. Pomáhá jí v tom řada partnerů zvučných jmen a my jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto společenství.

1 vaše objednávka = 1 strom

___

Každá objednávka znamená příspěvek k obnově lesního porostu někde ve světě.

Vybíráme lokality dle největší potřeby (dle sucha, průmyslové výroby či lesních požárů), kam cíleně posíláme prostředky pro obnovu lesních porostů. Společně s vámi podporujeme organizaci One Tree Planted a také regionální zaměstnanost.