Dva sloupce pro to důležité

Každý z nástrojů Worki Pro má v úvodu několik stránku obsahující dva sloupce. Tyto sloupce lze využít pro různé účely, které nám pomohou lépe organizovat naše priority a plány nebo např.:

1. Pracovní a osobní priority
2. Seznamy čehokoliv – lidí, co chceme potkat, knihy, co chceme přečíst
3. Plán důležitých kroků k dovolené či služební cestě – snáze se pak vždy balí

Měsíční přehledy nejsou jen kalendář

Za sloupci se seznamy najdeme celkem šest měsíčních kalendářů s malým poznámkovým prostorem.

Kalendář nebo projekty?

Většina z nás je zvyklá měsíční přehledy používat jako dlouhodobý kalendář, nicméně kalendáře nabízejí široké možnosti využití a mohou sloužit jako přehledné plánovací nástroje pro různé účely. 

2. Osobní versus pracovní

Další možností je využít první sloupec pro osobní priority a druhý sloupec pro pracovní priority. Tento přístup nám pomůže lépe vyvážit naše osobní a pracovní cíle a zajistit, že obě oblasti dostávají dostatečnou pozornost.

Výhoda rozdělení priorit na více sloupců:

Oddělením osobních a pracovních priorit si můžeme lépe udržet rovnováhu mezi našimi životními oblastmi a zajistit, že nedochází k přehlcení jedné stránky našeho života na úkor druhé.

3. Jeden projekt a důležité úkoly týdne

Třetí možností je použít první sloupec k identifikaci hlavního projektu, na kterém chceme pracovat tento týden, a druhý sloupec využít k zaznamenání důležitých úkolů, které musíme splnit pro tento projekt. Tento přístup nám pomůže zůstat zaměřeni na hlavní cíl a zároveň mít přehled o dílčích úkolech, které je třeba dokončit.

Výhoda rozdělení priorit na více sloupců:

Tímto způsobem můžeme lépe strukturovat naše úkoly a plány pro daný projekt. Máme jasně oddělené hlavní cíle od podúkolů, což nám umožňuje lépe organizovat a sledovat náš pokrok.

 

4. Rozdělení na čtyři kvadranty

Poslední možností je horizontálně rozdělit každý sloupec na polovinu a vytvořit čtyři kvadranty. Každý kvadrant pak můžeme využít pro různé oblasti našeho života, jako jsou pracovní projekty, osobní cíle, naléhavé úkoly a dlouhodobé plány.

Výhoda rozdělení priorit na více sloupců:

Tento přístup nám umožňuje lépe organizovat naše priority podle jejich důležitosti a naléhavosti. Můžeme si tak lépe prioritizovat úkoly a zajistit, že naše energie je směrována tam, kde je nejvíce potřeba.

Konečně, ať už si zvolíte kteroukoli z těchto variant, je důležité pravidelně aktualizovat své týdenní priority a sledovat jejich pokrok. Tímto způsobem si udržíte jasno ve svých cílech a zůstanete efektivní při plánování a dosahování svých úkolů.

 

únor 28, 2024 — Worki Design